Kasvatus2024-01-23T12:34:23+02:00

KASVATUSTYÖN ESITTELY, VINKKEJÄ JA TIETOA SOPIMUKSISTA

Eri pentueiden koiriin pääset likkaamalla viereisiä pentuekohtaisia valikkoja (kullakin pentueella on oma sivunsa).

Sivuilta pääset tarkastelemaan pentueiden yksilöiden koirakohtaisia tietoja; mm. koe ja näyttelytuloksia, sekä tutkitut että omistajien kasvattajalle ilmoittamat terveyteen liittyvät seikat. Lisäksi mainitsen rotumääritelmän mukaiset nollaavaksi katsotut ulkomuodossa todetutut viat. Tietosuojamuutoksien jälkeen on koirien omistajia jatkossa kehoitettu itse välittämään tiedot myös rodun jalostusneuvojille merkattavaksi SSK:n avoimeen terveystietokantaan.

Kasvatit kuvagalleriaan tästä Sieltä läytyy mm. eri pentueiden kansiot sekä pentueiden vanhempien kuvia.

BRUNONTYTÖN KENNELIN PERIAATTEET KOIRAN KAUPASTA & SOPIMUSEHDOT VARAUKSESTA LUOVUTUKSEEN:

*Kaikki Brunontytön kasvattamat pennut myydään Brunontytön Kennelin periaatteiden mukaisesti. Myös emän ja pentujen hoito-ohjeet kantoajasta aikuisikään ovat myäs Brunontytön Kennelin peruja.

*Pennut ovat oikeutettuja Brunontytön Kennelin antamaan koulutus ym. apuun. Uudet omistajat saavat Brunontytön Kennelin pentuinfon ym. materiaalin käytettävikseen. Kuulumisia niin ”hyvässä kuin pahassa” otamme vastaan ja toivomme, että yhteistyö olisi tiivistä ja avointa puolin & toisin.

VARAUS

*Kun pennut syntyy ja kun pentua tiedustelleelle ilmoitetaan mahdollisuudesta pentuun, niin varatusta ja syntyneestä pennusta peritään pentujen toisella eliviikolla varausmaksun, joka on 1/3 osa koiran lopullisesta kauppahinnasta. Loppu maksu kauppahinnasta suoritetaan luovutuksen yhteydessä.

VARAUSMAKSUN PALAUTTAMINEN & KOIRASSA MAHDOLLISESTI TODETUT VIAT

*Jos varaaja haluaa perua varauksen ennen luovutusta, varausmaksun palautetaan näistä syistä;

-pentu menehtyy ennen luovutusta

-valitulla pennulla todetaan ennen luovutusta lääkärintarkastuksessa, joku terveydellinen vika tai koiran ulkomuodossa havaitaan jo ennen luovuttamista näyttelyssä nollaava vika, joka todennäkäisimmin ei koiralta enää korjaudu.

Edellä mainitussa tapauksessa halutessanne varaus siis purkantuu ja varausmaksu palautetaan pennunottajan tilille välittömästi. Jos edellämainittua syytä ei ole, varausmaksua ei palauteta. Varaus voidaan palauttaa luonnollisesti myös ottajaan liittyvistä inhimillisistä tekijöistä (ostajan sairastuminen yms).

*Jos kuitenkin varaaja päätyy ottamaan pennun, jolla edellämainittu vika on havaittu, sen myyntihinta on normaalia pentua halvempi, korkeintaan 2/3 osa normaali kauppahinnasta.

*Jos koiralla, jonka kauppahinta on ollut normaali, todetaan myöhemmin näyttelyssä rotumääritelmän mukainen nollaava vika, palautetaan kauppahinnasta 1/3 osa takaisin. Omistajan on ilmoitettava havaittu vika kasvattajalle.

*Jos koiralle tulee jo nuorena (alle 3 v) sellainen tapaturmasta, omistajasta tai koiran hoidosta johtumaton synnynnäinen ja periytyväksi luokiteltava eläinlääkärin toteama terveydellinen vika, että sitä ei voi käyttää lainkaan siihen tehtävään mihin se on hankittu (metsästys), tarjotaan ostajalle ensisijassa korvaukseksi uutta pentua, tai vaihtoehtoisesti koiran kauppahinnan 70% palauttamista. Tämä takuu ei koske tapausta, jossa omistaja on myynyt koiran edelleen uudelle omistajalle kasvattajan siitä tietämättä.

SOPIMUKSISTA

*Pennut myydään eläinlääkärin tarkastamana, sirutettuna ja Kennelliiton ”Sopimus koiran kaupasta” -lomakkeen ehtoja käyttäen. Kauppasopimus täytetään luovutuksen yhteydessä ja se sisältää infoa rodusta, rodussa ilmenevistä yleisimmistä vioista ja kasvattajan tiedossa olevat vanhempien lähisuvussa olevat viat ja sairaudet sekä tiedossa olevat riskit. Pennunottajille on saatavana suvuista tietoa kotisivuilla, Saksanseisoja ry tietokannassa sekä Kennelliiton KoiraNetissä, joihin on syytä pentua harkittaessa tutustua.

*Uusi omistaja lupaa kaupantekohetkellä kasvattajalle kauppaan sisältyvänä kirjallisena ehtona antaa tietoon ostamansa koiran terveyteen liittyvät lääkärin toteamat sairaudet kasvattajalle.. Kasvattajalla on sopimuksella lupa pitää julki tietoon tulleet viat kotisivuillaan.

PENTUJEN VALINNASTA UUSIIN KOTEIHIN

Pentujen lopulliseen valintaan paras aika on noin 6-7 viikon iässä. Yritämme valita matkan varrella yhdessä pentueesta kullekin varaajalle sopiva ja mieluinen pentu.

MUUTA

*Jokaisella pentueella on kotisivuilla oma sivu, ja kotisivujen kuvagalleriassa oma kuvakansio, mistä voi seurata pentujen kehitystä syntymästä eteenpäin.

*Uudet pennunottajat, jotka eivät vielä ole Saksanseisojakerho ry jäseniä, liitetään rotujärjestän jäseneksi kasvattajan toimesta ensimmäiseksi vuodeksi, jonka ajan jäsenmaksun hoitaa kasvattaja.

*Tähän infoon kirjatuista sopimusehdoista voidaan poiketa kasvattajan ja pennunottajan erillisellä sopimuksella.

ETUKÄTEISINFOA TUTUSTUTTAVAKSI:

Olit sitten vanha tai uusi harrastaja, niin tutustukaa materiaaleihin ajan kanssa mielummin ja ennen pennun tuloa ja kerratkaa niitä aina aika ajoin varsinkin koiran ensimmäisen vuoden koulutustaipaleen aikana.

Kennelillämme on myäs Facebookissa sivut (löytyy”Brunontytön Kennel”) + kasvateille suunattu suljetumpi ryhmä ”Brunontytönn Kasvatit”, jossa on mahdollisuus koirien omistajien välisiin keskusteluihin, asioista ja tapahtumista tiedottamiseen, kuvien ja videoiden jakamiseen jne.. Jos sinulla on Brunontytön kasvatti, ja olet Facebookissa, etkä ole vielä Brunontytän Kennelin kaveri, laitapa kaveripyyntä, niin hyväksyn sen ja lisään teidät tämän jälkeen myös kasvatit ryhmään!

Olemme tehneet myös yhdestä laumamme koirasta videoklipein havainnollistetun koulutuspaketin 8 vkosta 1 vuoteen. Näiden videoiden selostusosissa olen pyrkinyt asioita selvittämään myös kirjallisesti seisojan pennun ensimmäisen vuoden koulutusta ”meidän tyylillä” tehtynä.

Kehoitan tutustumaan ja poimimaan tulevaisuuteen omalta tuntuvat koulutusasiat ja vinkit ensimmäiselle vuodella. Toki tuleva yksilö, ympäristö, mahdollisuudet ja ohjaajan mentaalipuolikin määrävät suuntaa, ja niistä tietää enemmän vasta sitten, kun on pennun kanssa päässyt touhuihin tutustumaan. Ohjaajan pitää itse eri koulutuskeinoista ja neuvoista poimia itselleen ja koiralleen sopivat jutut koulutukseen. Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa ei ole, Roomaan on monta tietä!

Tulemme järjestämään myös pentupäivät tai kahdet, joissa käydään asioita yhdessä läpi. Yhteisiä koulutuksia voidaan järjestää myös muulloin.

Varaajille lähetetään lähempänä pennun luovuttamista kasvattajan pentuinfo, mikä sisältää pennun hoitoon ym. liittyvää materiaalia kattavasti.

Oli sitten kyseessä kasvattiini liittyvä pulma, ongelma tai vika, tai joku mukava onnistuminen saa kasvattajaan ottaa rohkeasti yhteyttä.. Kuvia ja videoita edistymisistä seuraamme mielellämme!

MIHIN KANNATTAA TUTUSTUA ENNEN PENNUN TULOA

Tässä alla vielä luetteloa, mihin muihin tarjolla oleviin materiaaleihin yms. kannattaa tutustua jo ennen kotiin pennun tuloa ja kerrata niitä matkan varrella.

1 Kanakoirien erikoiskokeet (KAER) KAER-kokeiden säännöt löytyvät osoitteesta

http://www.saksanseisojakerho.fi/index.php

kohta 14 Kanakoirien erikoiskokeen säännöt ja tuomariohjeet (ohje koetoimitsijoille)

Osallistuminen kokeisiin on kasvattajan toive, mutta ei ”pakote”, tärkeintä on että koiralla on hyvä metsästävä koti, ja että sille annetaan mahdollisuus tulla sosiaaliseksi koiraksi, jonka elinehtona on täsmällinen koulutus sekä laumanjohtajuus. Kokeita tärkeämpää on metsästykseen tähtäävä koulutus ja sen jälkeen kanakoiraetiikan mukainen metsästys, joskin koemielessä koulutettu koira täyttää yleensä juuri parhaiten nämä kriteerit. Kokeita voi käydä seuraamassa ottamalla yhteyttä kunkin kokeen koetoimitsijaan.

2. Saksanseisojakerho

Rotujärjestämme on Suomen Kennelliiton alainen Saksanseisojakerho (SSK), jonka internetsivujen osoite on http://www.saksanseisojakerho.fi Kotisivuilta löytää tietoa mm. tapahtumista ja aluekouluttajien yhteystiedot.

Aluekouluttajille soittamalla saa tietoa alueella järjestettävistä koulutuksista ja kursseista. Suosittelen jäsenyyttä jo pelkästään lehden vuoksi! SSK:n sivuilta löytyy myös linkit aluejärjestöjen nettisivuille, joihin jäseneksi liittyminen varmasti antaa enemmän kuiten ottaa ja joiden tapahtumiin kannattaa osallistua aktiivisesti.

3. Koulutusapua

Kasvattajana autamme teitä luonnollisesti koulutuksessa mahdollisimman paljon. Koulutukseen liittyvistä asioista on myäs hyvä puhua muiden harrastajien kanssa ja miettiä, mikä konsti missäkin asiassa omalle koiralle parhaiten sopii. Harjoitteleminen muiden harrastajien kanssa avaa silmiä oman koiran suhteen niin hyvässä kuin pahassa. Voit osallistua alueellasi olevaan koiratoimintaan, tokoporukat ja seisojaväen omat harjoitteluillat/päivät tuovat aina uutta näkäkulmaa asioihin. Hanki itse tietoa aktiivisesti jo ennen pennun tuloa, lue kirjallisuutta, katsele videoita ja kertaa niitä aina aika ajoin, ja mahdollisuuksien mukaan, käy seuraamassa seisojien treeniä, kokeita ja metsästystä jo ennen pennun tuloa. KAER-kokeiden seuraaminen jälkijoukoissa on antoisaa. Soittamalla kokeiden koetoimitsijalle, saa yleensä luvan mennä seuraamaan kokeita jälkijoukkoihin. Tuomari ja maasto-opas antavat uusille harrastajille mielellään neuvoja.

Kirjallisuutta

– Mannermaisten kanakoirien metsästyskoesäännät (löytyy Saksanseisojakerhon sivuilta, linkki yllä)

– Metsästyskoirat/Sten Christoffersson

– Saksanseisojan koulutus/H. Sarparanta ja A.H.Virkkunen

– Pennun kasvatus/Tuire Kaimio

– Kanakoiran Koulutusopas/Tuomo Karsikas

Videoita

– Pennusta seisojaksi: Videosaran video kasvattimme Brunontytön Einosta, jossa kerrotaan Einon taivalta pennusta metsästyskoiraksi.

– Sulkia ja sattumia

– Saksanseisojakerhon metsästysvideo

– Perusnouto kuntoon

– Seisojan koulutus (pussikoulutus)

– Riekkoja tuntureiden takaa

– Metsästys seisovalla lintukoiralla

– Kanalintuja Sompion kairoilta

– Sä trenar ja min valp / Sä trenar jag min unghund

Go to Top