Rodun emämaan data metsästysominaisuuksien suhteen

Karkeakarvaisen saksanseisojan emämaan rotujärjestö VDD tilastoi dataa metsästysominaisuuksista edelleen samantyyppisesti, mitä meillä Suomessakin on luettavissa/ seurattavissa SSK:n tietokannasta; yksilöiden omat koetulokset, pentuekohtaiset tiedot ja kattavasti jalostukseen käytettävien urosten perimän kautta olevaa tilastotietoa. Datarakenne perimästä on myös samantyyppinen, mutta seurattavissa metsästysominaisuuksissa on hieman eroja.

Tilastointia perimästä ja yksilöiden koetulokset pentueittain ovat luettavissa jokaista jalostusvuotta koskevassa omassa jalostuskirjassaan, jonka voi rotujärjestöltä tilata kirjaversiona. VDD jäsenille ovat kirjat olleet jo muutaman vuoden ajan katsottavissa salasanojen takana myös VDD kotisivuilta PDF -muodossa. Niistä tuloksien selaaminen on aika paljon työläämpää kuin meikäläisestä tietokannasta, mutta metsästysominaisuuksien perimän seuranta on sieltäkin hyvin toteutettavissa.

Emämaassa tilastoidaan kyseisiin perimätilastoihin metsästysominaisuuksien lisäksi myös muutamia muita asioita jalostukseen käytettyjen urosten perimästä prosentteina; näitä ovat mm. ulkomuodossa havaitut virheet (purenta, hammaspuutokset jne), luonteen heikkoudet, aggressiivisuus, paukkuarkuus, ympäristöön tai ihmiseen liittyvä pelko ja muut rodussa sulkevaksi katsotut virheet (vakavat rakenteelliset virheet, kivespuutokset, karva), joihin kuuluu myös osa metsästysominaisuuksien heikkouksista (esim riistan pelkääminen, raatelu tai hautaaminen).

SSK uudistunut tietokanta

Mannermaisten saksanseisojien metsästysominaisuuksien tarkastelu SSK uudistetusta tietokannasta on nyt aiempaa helpompaa tietokanta -uudistuksen ansiosta. Verrattiinpa tietokantamme vanhaa versiota tai tätä uudistunutta versiota koti – tai ulkomaisiin rotujärjestöihin, saamme olla tietokannastamme varsin ylpeitä. Pohjoismaissa Ruotsissa ja Norjassa on vastaavaa tilastodataa saatavana hieman eri muodossa heidän avoimista tietokannoistaan, mutta siirryttäessä manner -eurooppaan, tällaista mahdollisuutta ei ainakaan omalta rodulta ole löydettävissä.

Yleisesti on hyvä muistaa, että datassa esiintyvä perimän arviointiin liittyvä ominaisuuksien arviointi tapahtuu virallisissa kokeissa, joka edelleen on puolueettomin ja luotettavin tapa arvioida koirien ominaisuuksia/ niiden perimää.

Seurattavat ominaisuudet ovat räätälöityneet rotujärjestössämme koekaavakkeesta tietokantaan vuosikymmenten saatossa. Pohja arvioitaville ominaisuuksille on historian alussa lähtenyt rotujen emämaasta. Myöhemmin Suomessa asiaa on ollut kehittämässä nykyiseen muotoon asiaan perehtyneet tuomarit ja toimihenkilöt kattavan pohdinnan ja taustatyön perusteella. Vivahde-eroja seurattaviin ominaisuuksiin eri maiden välillä on syntynyt mm. erilaisen riistakannan ja metsästyskulttuurin vuoksi.

SSK tietokanta sisältää metsästysominaisuuksien lisäksi hurjan paljon muuta harrastusta ja jalostustyötä tukevaa tietoa mm. tulevista kokeista, jalostussuunnitelmista, pentueilmoituksista, jalostusrekisterikoirista, näyttely -ja jalostuskatselmustilastoista sekä terveydestä.

Mitä data kertoo metsästysominaisuuksista

Metsästysominaisuuksien periytymisen tarkastelu on varsin mielenkiintoista. Tietokannan tarkastelu osoittaa sen, että sitä voi käyttää oivana työkaluna, jos haluaa säilyttää tai muuttaa metsästysominaisuuksia tiettyyn suuntaan. Kyseiset asiat ovat olleet alun perin se oma kasvattamiseen ryhtymisen mielenkiinnon kohde ja intohimo. Aloittaessani harrastuksen 1990 luvun alussa ja siitä aina 2000 -luvun loppuun asti näitä koirien ominaisuusasioita ja niiden periytyvyyttä pohdittiin ja tarkasteltiin harrastusporukoissa varsin paljon ja kattavasti. Tulevia yhdistelmiä mietittiin kyseisten asioiden pohjalta ja ne olivat jalostusvalinnoissa erittäin merkittävä tekijä.  On muodostunut käsitys, että tämän kattavan työkalun hyödyntäminen jalostusvalinnoissa on jäänyt viime vuosina harmittavasti hieman taka-alalle. Nuoremman polven kasvattajissa ja harrastajissa tuntuu olevan paljon väkeä, jotka eivät ole kyseiseen työkaluun juurikaan edes tutustuneet?

SSK:n tietokannasta löytyy tietoa niin yksilöiden omista, kuin jalostukseen jo käytettyjen koirien ominaisuuksista ja niiden perimästä ominaisuuksien suhteen kattavasti; tarkastella voi todennäköisyyttä perimään liittyen mm. haun laajuuden, hakutekniikan, riistainnon, noutohalukkuuden, etenemisen, koulutettavuuden ja käyttäytymiseen riistan karkottuessa -osalta. Toivottavasti vesi -ja jälkityöominaisuuden kantaan syöttämisen siivittämänä saadaan pian myös perimän seurantaan työkalu vesi-innon, siihen liittyvien noutotaipumuksien ja jäljestämisen osalta. Näissä kaikissa ominaisuuksissa on koira -kannassa yksilöissä, yksilöiden perimässä ja kasvatuslinjoissakin selvästi havaittavissa olevia eroja.

Hyvän tuntuman lähteä tarkastelemaan ominaisuuksien perimää saa, kun avaa vaikka viimeisen 15 vuoden aikana jalostukseen eniten käytettyjen urosten listan koiranetistä ja tarkastelee heidän perimää SSK:n tietokannassa yksilön omaa, ja jälkeläisten keskiarvoa peilaamalla rodun keskiarvoon. Samaa ominaisuuksien perimää; niiden säilymistä, nousua tai laskua voi kattavasti seurata niistä narttulinjoista useamman sukupolven ajan, joissa tietoa tietokannasta löytyy useamman sukupolven ajalta.

Huomion arvoista on myös se, että perimätilaston mukaan ominaisuuksia voi kukin parantaa tai muuttaa jalostusvalinnoilla haluamaansa suuntaan. Joskus se onnistuu jo yhden sukupolven aikana, joskus parin kolmen. Tämän vuoksi kerättävä tieto on yhä tarpeellista!

Ominaisuuksilla, joihin on erittäin pienet mahdollisuudet vaikuttaa koulutuksella (mm. riistainto, hakuun liittyvät asiat, jäljestämishalu, noutohalu, vesi-into) ovat perinnöllisyyttä koskevissa mittareissa merkittävässä osassa, eikä näitä asioita saisi jalostuksessa ohittaa. Myös koulutettavuuden perimää voi voi tietokannasta tarkastella mielestäni varsin hyvin, kun tarkastellun perimätieto on kerätty kymmenistä koirista. Yhteistyön ja vaikkapa käyttäytymisen riistan karkottuessa kohdalla ei voi olla sattumaa, että ominaisuuksien keskiarvossa suvuissa ja perimässä saattaa löytyä jopa liki 1 ominaisuuspykälän ero.

Jalostusvalintojen apurina toimimisen lisäksi, kattavan tietokantaan syötetyn datan perusteella, ominaisuudet ja niiden keskiarvot verrattuna rodun keskiarvoon ovat työkalu myös silloin kun metsästäjä etsii omiin tarpeisiin ja mieltymyksiin metsästysominaisuuksiltaan sopivaa metsästyskaveria. Toivotaan, että metsästäjät osaavat hyödyntää tätä mainiota työkalua!

Kokeessa käymättömän tuontikoiran perimä selviää yleensä luotettavasti, kun sillä on tarpeeksi testattuja jälkeläisiä

 

Koirien ominaisuuksien testaaminen kokeissa on arvokasta tietoa! Sitä saatua varsinaista tulosta (NUO 1, AVO1 jne) arvokkaampaa! Pitäkäämme siitä kiinni myös jatkossa, että työkalussa on kerättyä tietoa ja, että tätä työkalua myös käytettäisiin!

Nyt on varsin sopiva aika tehdä tälle asialle pieni nosto harrastuksessamme, ettei tämä yksi tärkeimmistä, käyttökoiran käyttöominaisuudet, hukkuisi muiden jalostuksessa huomioitavien seikkojen jalkoihin!

SSK tietokanta – Etusivu (saksanseisojakerho.fi)