Ulme vom Jura-Grund
S. 17.1.2019

HD A/A, ED 0/0, OCD vapaa, LTV 0, vWD vapaa, Homozygot rauhaar W/W, härte, HZP 214p

Ulme ja Jari HZP kokeessa

Ulme vom Jura-Grund osallistui tänään 19.9.2021 Jari
Vihersalon kanssa HZP kokeeseen Saksan Billerbeckissä.

Vuoden 2020 VJP ja HZP koesuunnitelmat ja Hegewaldiin osallistumishaaveet katkaisivat kerta toisensa jälkeen voimaan tulleet matkustus ja tapahtumien järjestämistä koskevat koronarajoitukset. Tämän vuoksi anoin Ulmelle Saksan VDD ltä poikkeuslupaa osallistua HZP kokeeseen syksyllä 2021 (koe tehdään normaalisti ikäkausikokeena, ja osallistua saa alle 24kk ikäiset koirat). Lupa saatiin ja näin toteutui Ulmen jalostuskäyttöä ajatellen suoritettu jalostuskoe ja Jari sai toteuttaa haaveensa osallistua rodun emämaan jalostuskokeeseen ja kouluttaa koiraansa sitä kohti. Näin ollen kaikki meni lopulta nappiin ja Jari & Ulme läpäisi kokeen erittäin hyvillä yhteispisteillä 214p!

Ulme osallistui HZP kokeeseen, jossa sai suorittaa myös ”spurin” eli karkonneen rusakon jäljestyksen ja elävän sorsan vesityöskentelyn.

Pieniä olosuhteisiin liittyviä epäonnen juttuja sattui juuri Ulmen erityisille vahvuusalueille (jälki ja elävän sorsan työskentely), joten mahdollisuus vieläkin parempiin pisteisiin oli varmasti olemassa, mutta olemme erittäin tyytyväisiä myös tähän arvoasteikolla erittäin hyvä/erinomainen saatuun tulokseen!

Paljon Onnea Jari ja Ulme! Kiitokset ahkerasta koiran kouluttamisesta sekä monipuolisesta jahti mahdollisuuksista mitä Ulmelle olet tarjonnut. Jahdit jatkuvat ja Ulmen pentuesuunnitelmat menevät askeleen eteenpäin.

Kokeeseen osallistumisessa tuli toteutetuksi samalla Ulmen kasvattajan Jürgen Böttcherin (kennel Jura-Grund) asettama kokeeseen osallistumisehto pennun myymiselle.

Kiitos Jürgen Böttcher luottamuksesta ja hienosta koirasta!

Danke Jürgen Böttcher für dein Vertrauen und tollen Hund!

Ulmen koe päivän merkinnät ja pisteytykset:

Purenta: ei huomauttamista

Silmät: ei huomauttamista

Luonne:

*Itsevarma

*Sosiaalisesti hyväksyttävä

Tempperamentti:

*Hiljainen/tasapainoinen

Äänenantotapa:

*Sil (sichtlaut)

1. SPUR (Jälki) pisteet 0-12
Ulme 10p

2. NASE (nenä/ hajuaisti) pisteet 0-12
Ulme 10p

3. SUCHE (Haku) pisteet 0-11
Ulme 10p

4. VORSTEHEN (Seisonta) pisteet 0-11
Ulme 11p

5. FÜHRIGKEIT (Yhteistyö/ohjattavuus) pisteet 0-11
Ulme 11p

6. ARBEITSFREUDE (Työskentelyinto) pisteet 0-11
Ulme 10

7. WASSERARBEIT B (Vesityöskentely elävällä sorsalla peitteisessä) pisteet 0-12
Ulme 10p

7. WASSERARBEIT A (Ohjaushaku- ja nouto vedestä) pisteet 0-10
Ulme 10p

8. VERLORENSUCHEN VON DER FEDERWILD (Hakunouto linnulla) pisteet 0-11
Ulme 10p

9. HAARWILDSCHLEPPE (Jälki ja nouto turkispäällisellä) pisteet 0-11
Ulme 10p

10. ART DES BRINGER (Nouto/ kantotapa) pisteet 0-11
Ulme 10p

11. GERHORSAM (Tottelevaisuus) pisteet 0-11
Ulme 10p

 

Valmistautumista

Jari ja Ulme otettiin avosylin vastaan muutama päivä ennen koetta pientä kokeen etukäteen läpikäyntiä varten. Muuten Jari on kouluttanut Ulmea kokeita kohti pitkälti itsekseen ja kaveriporukassa Suomessa. Vinkkejä koulutukseen ja koesääntöihin on tullut Saksassa kokeissa käyneiltä ja kokeita Saksassa seuraamassa olleilta harrastajilta. Kiitos heille kaikille😊

Ennen koetta Jari pääsi myös seuraamaan koetta. Erittäin suuri kiitos tästä mahdollisuudesta VDD Porta Westfalica kerho ja herrasmiehet Ludwig Mittrup sekä Heiner Selhorst🙏😊

 

Pisteytyksistä:

12p. Erinomainen = Hervorrangend (V)

11, 10, 9 p. Erittäin hyvä = Sehr gut (SG)

8, 7, 6 p. Hyvä = Gut (G)
5, 4, 3 p. Riittävä = Genügend (gen)

2, 1 p. Huono/ puuttellinen = Mangelhaft

0 p. Riittämätön = Ungenügend

Kokeessa kolmen tärkeimmäksi katsotun luontaisen ominaisuuden:
1. SPUR
2. NASE
7. WASSERARBEIT B (työskentely elävällä sorsalla) kertoimet ovat korkeimmat eli 3 ja ainoastaan näistä osa-alueista on koiran mahdollista saada 12
pistettä. Muista osa-alueista maksimi pistemäärä on 11p tai 10p.

 

Kokeen tarkoitus ja muutama sana kokeen sisällöstä

HZP
-kokeen tarkoitus on saada selville koiran luontaiset ja koulutettavat ominaisuudet silmälläpitäen tulevaa
metsästyskäyttöä ja mahdollista koiran tulevaa jalostuskäyttöä. HZP -kokeen tarkoitus on myös saada
arvioiduksi koiran vanhempien jalostusarvo.

HZP:ssä koulutettavat ominaisuudet koskien toimintaa laukauksen jälkeen ovat merkittävässä
asemassa, ja niitä testataan useilla hakunouto ja/tai laahausjälkisuorituksilla sekä vesityöhön liittyvillä
ohjaustehtävällä sekä noutosuorituksilla vedestä.

HZP: n läpäisseen koiran katsotaan olevan valmis ottamaan paikkansa metsästyskumppanina.

Saksassa HZP kokeita on kahdenlaisia; kokeita ilman elävän sorsan työskentelyä ja kokeita, joissa koirat
testataan myös elävän sorsan työskentelyssä. Korona-aikaan myös jälkitöitä on suoritettu erillään varsinaisesta koe tapahtumista.

Laut (äänenantotapa) arvioidaan tilanteessa, jossa
koira saavuttaa jäljityksen päätteeksi rusakon, (tai ketun) tai joka karkottuu koiran edestä haun aikana ja
koira lähtee karkkoavan riistaeläimen perään. Metsästys tyyli haukkuen merkitään koiran sukutauluun oikealta vasemmalle nousevalla
kenoviivalla (\)
Koiran äänenantotapaa arvioidaan tässä tilanteessa koekaavakkeeseen lisämerkinnöillä joita ovat;

*Spl (spurlaut) = koira antaa ääntä näkemättä eläintä kuumalla jäljellä jota seuraa

*Sil (sichtlaut) = koira antaa ääntä, kun näkee kohteen ajossa

*Fragl (fraglich) = asia äänenannosta on jäänyt kokeessa epäselväksi
– Fragl tämä merkintä on VJP ja HZP -kokeessa aika yleinen, ja se syntyy tilanteissa, joissa koira ei ole saanut rusakkoa uudelleen jalkeille jälkityön (spur) päätteeksi, tai koira on saanut sen ylös niin kaukana, ettei tapahtumaa äänenantotavasta ole tuomariryhmä päässyt toteamaan

*St (stumm) = mykkä eli koira ei anna ääntä jäljellä eikä vaikka ajaa kohdetta näöltä

*Wdl (waidlt.) = koira on liian kiihkeä ja haukkuu jäljen jo ilman, että seuraa sitä määrätietoisesti mitenkään kontaktissa riistaan.

Koiran äänen antamista ajossa (joko spur tai sil) on yksi jalostustavoite, jota arvostetaan käytännön
monipuolisessa metsästyksessä. Tästä syystä ominaisuuden arvioinnilla on myös merkittävä rooli kokeissa.
Äänettä ajava koira ei ole toivottava.

Lisäksi kokeessa tarkastetaan koiran hampaisto, silmät (luomet) ja tehdään havaintoja sen luonteesta.

Taulukko havainnollistaa asiaa: